metagenomics

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (FPCM)
Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Vall d'Hebron Institute of Research (VHIR)
Vall d'Hebron Institute of Research (VHIR)
Centre for Genomic Regulation (CRG)