You are here

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la UAB és el Servei de Suport a la Recerca de tipus S2 que engloba les instal.lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

Les instal·lacions del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) disposen de laboratoris per a la preparació de mostres químiques i manipulació d'animals. El SeRMN disposa de 8 espectròmetres Bruker per a l'anàlisi o estudi de qualsevol tipus de mostra.

  • 250 MHz amb robot per a 60 motres

  • 250 MHz autoservei

  • 360 MHz

  • 400 MHz amb sonda HRMAS per a RMN de mostres no homogènies

  • 400 MHz amb sonda CP-MAS per a RMN en estat sòlid

  • 500 MHz amb crisonda i acoblat a HPLC-MS

  • 600 MHz amb robot per a 60 mostres

  • BIOSPEC 7T per a RMN d'imatge

  • Hypersense, DNP for NMR

El SeRMN opera les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana, festius i vacances. El règim de funcionament es basa en el propi d'un Servei amb personal a disposició de l'usuari entre les 9 AM i 5 PM i, a més, d'un règim especial d'autoservei.

El SeRMN romandrà obert desde les 9 AM fins les 5 PM tots els dies laborables. Fora d'aquests horaris, els usuaris que vulguin fer ús del SeRMN necessitaran una autorització personalitzada i una clau d'accés.

Personnel

Technical Director:

Miquel Cabañas

miquel.cabanas@uab.cat

Tel. 93 581 22 91
Fax 93 581 37 84
 
Miriam Pérez-Trujillo

Tel. 93 581 37 85

Silvia Lope

silvia.lope@uab.cat

Tel. 93 581 37 84

Pau Nolis

pau.nolis@uab.cat

93 581 37 85

Eva Monteagudo

eva.monteagudo@uab.cat

Tel. 93 581 37 84

Administration:
Esperança Ramirez
Tel. 93 581 15 16
Teodor Parella
Scientific Director
+34 935812291
Access Procedures

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona
Telèfon: 93 581 22 91
Fax: 93 581 37 84
E-mail institucional: s.rmn@uab.cat

Type
Public