You are here

CAEM, Centre d'Art d'Època Moderna

El Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) és un centre de recerca de la Universitat de Lleida. Es dedica a l'estudi de l'art hispà i europeu d'època tardomedieval i moderna. Va néixer l'any 2000 i compta amb un ampli grup de professionals especialitzats. Està dirigit pel Dr. Ximo Company, Catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida i antic director del Museu de Belles Arts de València.

Està obert a tot tipus d'encàrrecs provinents de l'àmbit institucional, públic i privat del món de l'art.

La seva raó de ser i el seu objectiu fonamental és el coneixement i l'estudi rigorosament científic i ètic del patrimoni artístic del món medieval i modern: arquitectura, escultura, pintura, orfebreria, ceràmica, etc.

Un dels punts forts de la seva especialització és l'expertise, entesa com un estudi rigorosament ètic, profund i científicament contrastat d'obres d'art i sobretot de pintures hispanes i europees.

El CAEM compta amb el suport científic dels professors universitaris especialitzats que formen part del Grup de Recerca "Art i Cultura d'Època Moderna" (ACEM) de la Universitat de Lleida. Es tracta d'un Grup de Recerca Consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Ximo Company
Head of the Core Facility
+34 973 70 21 96
Access Procedures