qPCR

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (FPCM)
Biodonostia Health Research Institute (Biodonostia HRI)
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)