Clinical research

Biodonostia Health Research Institute (Biodonostia HRI)
Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL)
Vall d'Hebron Institute of Research (VHIR)
August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS)